BESLIST.NL


Beslist.nl heeft van verhuurder Bryant Park Maxima VII langjarig circa 2600 m² kantoorruimte gehuurd in het kantoorgebouw aan de Meander 825 en vestigt zich op de 5e en 6e verdieping van het gebouw aan de entree van Arnhem.
 
BENK. Vastgoed heeft huurder Beslist.nl bij het zoekproces naar het nieuwe kantoor en bij de totstandkoming van de overeenkomst geadviseerd.