Gebruikers

 • Inventarisatie van huidige locatie;
 • het opstellen van een programma van eisen;
 • het inventariseren van het aanbod in de markt;
 • het selecteren en het maken van een rondgang langs de locaties;
 • het in overleg met de opdrachtgever voeren van onderhandelingen alsmede het vastleggen van de overeengekomen voorwaarden en condities;
 • het opstellen (notaris) en de controle (BENK. Vastgoed) van de koop/huurovereenkomst;
 • het opleveren van het gekochte/gehuurde object.

Verkoop en verhuur

 • In samenspraak met opdrachtgever de koopsom of de huursom te bepalen van het te verkopen of te verhuren object;
 • marketingvoorstel opmaken;
 • aanmelden op vastgoed websites;
 • het arrangeren van bezichtigingen met potentiele kopers of huurders;
 • het in overleg met de opdrachtgever voeren van onderhandelingen alsmede het vaststellen van de overeengekomen voorwaarden en condities;
 • het opstellen (notaris) en de controle (BENK. Vastgoed) van de koop/huurovereenkomst;
 • het opleveren van het verkochte/verhuurde object.

Beleggingen

 • Het inventariseren van het gewenste beleggingsproduct, dan wel het inventariseren van het te verkopen product;
 • het te behalen rendement en volume
 • het selecteren en het maken van een rondgang langs locaties;
 • het in overleg met de opdrachtgever voeren van onderhandelingen alsmede het vastleggen van de overeengekomen voorwaarden en condities;
 • het opstellen (notaris) en de controle (BENK. Vastgoed) van de koopovereenkomst;
 • het opleveren van het gekochte/verkochte object.

Huurovereenkomst

Adviseren van huurders bij heronderhandelingen van bestaande huurovereenkomst(en).

BENK.Vastgoed adviseert de huurder van kantoor- en bedrijfsruimten en retail, bij de eventuele heronderhandelingen van hun bestaande huurovereenkomst. Wij beoordelen de huuroverkomst(en).
De volgende zaken kunnen bijvoorbeeld aan de orde komen:
 • Is de huurprijs nog marktconform?
 • komt de huurtermijn overeen met het businessplan van uw onderneming?
 • zijn er gunstige(re) voorwaarden en condities te behalen in een nieuwe huurovereenkomst?